Webb-version inom kort

Tubaprofilen lanseras inom kort som web-version. Användningsområdet har också utvecklats från att ha varit enbart ett verktyg för certifierade Tubakonsulter till att också bli ett självskattningsverktyg för icke certifierade. En person kan själv fylla i cirkelbilden, som ett diskussions- och beslutsunderlag inför ev åtgärder/utveckling.

Vill du veta mer om Tubas web-version, vänligen kontakta Tuba AB.

Posted in aktuellt