Slutrapport följeforskning – Insteget

Insteget är ett gemensamt utvecklingsprojekt, med syfte att utveckla kunskaper kring en målgrupp med långvarigt försörjningsstödsberoende, för vilka de offentliga organisationerna inte tidigare har lyckats bidra till etablering av en fungerande arbets- och försörjningsplattform.

Parterna har varit Falkenbergs kommun, Arbetsmarknads- och introduktionsenheten /FAMI), Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektets syfte har varit att “få människor att växa för en hållbar framtid”.

Hela rapporten finns att läsa i medföljande PDF: Slutrapport Insteget Falkenberg Juni 2014

Posted in aktuellt