Gymnastikförbundet

Gymnastikförbundet genomför just nu ett projekt de kallar för ”Hälsosamtal”. Tubaprofilen Idrott används som en del i det projektet. Spännande fortsättning följer.

Posted in aktuellt