Validering av metoden Tuba

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, kommer att starta validering av Tubaprofilen Idrott under hösten 2017.

Posted in aktuellt