TUBA på Idrottens dag i Farsta, Stockholm

Onsdagen den 20 september var Anita Kihlman TUBA, inbjuden att delta på ett samarrangemang mellan RF, Stockholmsidrotten, lokala skolor och idrottsföreningar i syfte att få till mer rörelse och hälsa i skolan.

Invigde gjorde Prins Daniel och flera idrottsprofiler deltog. Det var ett mycket stort intresse för Tubaprofilen som ett slags screening av individers egen uppfattning om vardagen och sådant som kan leda till både skador och ohälsa.

Vi sökte intresse hos en eller flera ”Pilotskolor” och fick verkligen också napp på detta. Spännande fortsättning följer… Vill du veta mer…..kontakta oss på mail: info@tubakonsult.se

Spara

Spara

Posted in aktuellt