Tuba som pilotprojekt i skolan

Vid Idrottens dag i september i Farsta efterlyste Tuba AB en pilotskola för att testa Tubaprofilen Skola. Sätraskolan i Stockholm nappade på detta och ett försök har precis påbörjats.
 
Vi återkommer i vår och berättar om hur det går med detta spännande initiativ av Sätraskolan.

Posted in aktuellt