Nya Tuba-konsulter

Här är de senast certifierade Tubakonsulterna. Två inom Idrott och två inom Skola.
 
Från vänster: Åsa Ekdahl och Elisabet Lindholm, båda certifierade i Tuba Idrott. På andra sidan om kursansvarig Anita Kihlman finns Ulrika Nilsson och Ulrika Bovin, båda certifierade i Tuba Skola.
 
Tuba AB önskar alla fyra varmt lycka till med sitt Tuba-arbete.

Posted in aktuellt

Tuba som pilotprojekt i skolan

Vid Idrottens dag i september i Farsta efterlyste Tuba AB en pilotskola för att testa Tubaprofilen Skola. Sätraskolan i Stockholm nappade på detta och ett försök har precis påbörjats.
 
Vi återkommer i vår och berättar om hur det går med detta spännande initiativ av Sätraskolan.

Posted in aktuellt

TUBA på Idrottens dag i Farsta, Stockholm

Onsdagen den 20 september var Anita Kihlman TUBA, inbjuden att delta på ett samarrangemang mellan RF, Stockholmsidrotten, lokala skolor och idrottsföreningar i syfte att få till mer rörelse och hälsa i skolan.

Invigde gjorde Prins Daniel och flera idrottsprofiler deltog. Det var ett mycket stort intresse för Tubaprofilen som ett slags screening av individers egen uppfattning om vardagen och sådant som kan leda till både skador och ohälsa.

Vi sökte intresse hos en eller flera ”Pilotskolor” och fick verkligen också napp på detta. Spännande fortsättning följer… Vill du veta mer…..kontakta oss på mail: info@tubakonsult.se

Spara

Spara

Posted in aktuellt

Tuba i Almedalen

Tuba AB har ett samarbete med tankesmedjan Move in School, som tisdagen den 4 juli 2017 har seminarium i Visby kring inlärning, hälsa och fysisk aktivitet i skolan. I det sammanhanget presenteras också Tubaprofilen Skola, för att lyfta fram behovet av helhetssyn för bästa förutsättningar för prestation.

Posted in aktuellt

Gymnastikförbundet

Gymnastikförbundet genomför just nu ett projekt de kallar för ”Hälsosamtal”. Tubaprofilen Idrott används som en del i det projektet. Spännande fortsättning följer.

Posted in aktuellt

Validering av metoden Tuba

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, kommer att starta validering av Tubaprofilen Idrott under hösten 2017.

Posted in aktuellt

Ljus framtid!

Tubaprofilen Tuba Idrott har i över 10 år använts av Sport Campus Sweden (SCS) i Stockholm. SCS arbetar med de idrottare som vill satsa på dubbla karriärer, dvs både sin idrott men också på t.ex. högskolestudier för att ha en yrkeskarriär när idrottskarriären tagit slut. Tubaprofilen är ett verktyg som gör det osynliga synligt och som bidrar till att eliminera onödiga skador, bevara hälsan och få balans i livet. Fler och fler ser att det är många saker i vardagen som också påverkar en prestation och därför har Tubaprofilen blivit intressant för många.

Flera spännande samarbeten har påbörjats och vi återkommer när allt blivit mer klart. Vi håller tummarna.

Posted in aktuellt

Spännande framtid

Nu är avtalet klart och underskrivet som ger forskare vid Linköpings universitet, med professor Toomas Timpka i spetsen, möjligheten att forska på Tuba Idrott. Tuba AB ser fram emot detta samarbete.

Alida G Ramsö, som är Tuba AB:s representant i Norge och som nu arbetar för NAV i Trondheim, kommer till Stockholm den 22 november med 12 medarbetare och de önskar få en föreläsning om hur användningen av profilen Tuba Helse/Arbeid skulle kunna fungera för dem.

När det gäller mer nyheter är ett annat stort, viktigt, och spännande samarbete på gång. Mer om det lite senare.

Posted in aktuellt

Slutrapport följeforskning – Insteget

Insteget är ett gemensamt utvecklingsprojekt, med syfte att utveckla kunskaper kring en målgrupp med långvarigt försörjningsstödsberoende, för vilka de offentliga organisationerna inte tidigare har lyckats bidra till etablering av en fungerande arbets- och försörjningsplattform.

Parterna har varit Falkenbergs kommun, Arbetsmarknads- och introduktionsenheten /FAMI), Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektets syfte har varit att “få människor att växa för en hållbar framtid”.

Hela rapporten finns att läsa i medföljande PDF: Slutrapport Insteget Falkenberg Juni 2014

Posted in aktuellt

Senaste Tuba konsulterna inom idrott!


Här är de två senaste Tuba konsulterna som är certifierade i modellen Tuba Idrott.

Till vänster Anna Carpenter, Sportchef i Kanotförbundet. Till höger Frida Retsloff som arbetar med ungdomar i Hammarby Friidrott.

Tuba AB önskar dem lycka till med sitt nya verktyg.

Posted in aktuellt