Author: Anita Kihlman

Nya Tuba-konsulter

Här är de senast certifierade Tubakonsulterna. Två inom Idrott och två inom Skola.   Från vänster: Åsa Ekdahl och Elisabet Lindholm, båda certifierade i Tuba Idrott. På andra sidan om kursansvarig Anita Kihlman finns Ulrika Nilsson och Ulrika Bovin, båda

Posted in aktuellt

Tuba som pilotprojekt i skolan

Vid Idrottens dag i september i Farsta efterlyste Tuba AB en pilotskola för att testa Tubaprofilen Skola. Sätraskolan i Stockholm nappade på detta och ett försök har precis påbörjats.   Vi återkommer i vår och berättar om hur det går

Posted in aktuellt

TUBA på Idrottens dag i Farsta, Stockholm

Onsdagen den 20 september var Anita Kihlman TUBA, inbjuden att delta på ett samarrangemang mellan RF, Stockholmsidrotten, lokala skolor och idrottsföreningar i syfte att få till mer rörelse och hälsa i skolan. Invigde gjorde Prins Daniel och flera idrottsprofiler deltog.

Posted in aktuellt

Tuba i Almedalen

Tuba AB har ett samarbete med tankesmedjan Move in School, som tisdagen den 4 juli 2017 har seminarium i Visby kring inlärning, hälsa och fysisk aktivitet i skolan. I det sammanhanget presenteras också Tubaprofilen Skola, för att lyfta fram behovet

Posted in aktuellt

Gymnastikförbundet

Gymnastikförbundet genomför just nu ett projekt de kallar för ”Hälsosamtal”. Tubaprofilen Idrott används som en del i det projektet. Spännande fortsättning följer.

Posted in aktuellt

Validering av metoden Tuba

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, kommer att starta validering av Tubaprofilen Idrott under hösten 2017.

Posted in aktuellt

Ljus framtid!

Tubaprofilen Tuba Idrott har i över 10 år använts av Sport Campus Sweden (SCS) i Stockholm. SCS arbetar med de idrottare som vill satsa på dubbla karriärer, dvs både sin idrott men också på t.ex. högskolestudier för att ha en

Posted in aktuellt

Spännande framtid

Nu är avtalet klart och underskrivet som ger forskare vid Linköpings universitet, med professor Toomas Timpka i spetsen, möjligheten att forska på Tuba Idrott. Tuba AB ser fram emot detta samarbete. Alida G Ramsö, som är Tuba AB:s representant i

Posted in aktuellt

Slutrapport följeforskning – Insteget

Insteget är ett gemensamt utvecklingsprojekt, med syfte att utveckla kunskaper kring en målgrupp med långvarigt försörjningsstödsberoende, för vilka de offentliga organisationerna inte tidigare har lyckats bidra till etablering av en fungerande arbets- och försörjningsplattform. Parterna har varit Falkenbergs kommun, Arbetsmarknads-

Posted in aktuellt

Senaste Tuba konsulterna inom idrott!

Här är de två senaste Tuba konsulterna som är certifierade i modellen Tuba Idrott. Till vänster Anna Carpenter, Sportchef i Kanotförbundet. Till höger Frida Retsloff som arbetar med ungdomar i Hammarby Friidrott. Tuba AB önskar dem lycka till med sitt

Posted in aktuellt