Bli TUBA konsult

För dig som är högskoleutbildad, eller har minst 3 års yrkeserfarenhet inom hälsa och arbete, idrott, eller skola kan certifiera dig i metoden Tuba och utöka din ”portfölj” med ett unikt, strukturerat analys- och kartläggningsverktyg. För att bli godkänd som Tuba konsult krävs att du under utbildningstiden utför en godkänd kartläggning inom den Tuba-modell du utbildas inom. Personlig lämplighet och dokumenterade kunskaper ser vi som mycket viktigt då Tuba AB alltid strävar efter att ha kvalificerade Tuba konsulter som förstår vikten av service, kunskap, kvalité och förtroende till sina kunder.

Det som du behöver för att kunna bli Tuba konsult är ett eget företag eller att du är anställd och får möjlighet att profilera Ert företag med denna unika metod genom att certifiera dig i metoden Tuba. Kontakta oss på Tuba AB om du har ytterligare frågor. Du kan läsa om våra utbildningar.

Som Tuba konsult har du också möjlighet att utöka din karriärmöjlighet genom att bygga på din utbildning och bli Tubainstruktör. Du får då rättighet att själv utbilda andra till Tuba konsulter. Detta sker i nära samarbete med Tuba AB.