Om oss

Hur skapades Livshjulet Tuba® ?

När Anita Kihlman personligen drabbades av nedskärningar i arbetslivet och hotades av arbetslöshet satte hon sig ned vid köksbordet och “skissade” på det hon länge tänkt på. Målgruppen var de sjukskrivna. Hennes erfarenhet var att alldeles för många människor hamnade “mellan stolarna” och de fick inte den möjlighet till rehabilitering och arbete som de skulle kunna få om man bara hade vetat bättre hur de skulle hantera den sjukskrivnes situation. Inte minst var det viktigt att individen själv insåg hur den egna situationen var. Ofta brast det i självinsikt eftersom individen växlar roller mellan att vara anställd, arbetslös, patient, kund hos försäkringskassan samt privatmänniska. Det blev ofta kaos för den enskilde och man såg inte sina styrkor och förträngde eller förstorade sina begränsningar.

Anita Kihlman insåg att man behövde ett beslutsunderlag som tog hänsyn till helheten och hur personen själv såg på den egna situationen. Hon visade sin idé, om ett livshjul, för en primärvårdschef och för en högre chef inom försäkringskassan. De tyckte om idén och det ledde till att Tuba prövades som ett “Dagmar-projekt” på västkusten 1997-1998. Resultatet blev häpnadsväckande bra. Hälften av de tunga fallen kunde komma i positiva åtgärder och inte längre vara sjukskrivna.

Anita Kihlman startade företaget år 2000, “med två tomma händer”, men med en fantastisk idé. Företaget har under åren utvecklats och år 2003 fick Anita Kihlman innovationspriset för sin idé, metoden Tubas Livshjul. Idag finns tre modeller i Tuba: Hälsa/Arbete, Idrott och Skola. Företaget är också representerat i Norge.

Anita Kihlman är bland annat utbildad pedagog inom rehabilitering/arbetsterapi och har arbetat vid t ex Hälsouniversitetet i Linköping, men också som utredare inom Försäkringskassan.

Tuba AB:s grundvärderingar

Att individen ska vara i fokus är en självklarhet för oss. Att lyssna, vara strukturerad och på ett enkelt sätt förmedla det som sägs i en lättavläst bild med en konkret handlingsplan är vår affärsidé. Vi anser också att när människor får möjlighet till egen insikt och förståelse för sin egen situation så kan de växa och behålla eller öka sin prestationsförmåga.

Vi har inga religiösa, politiska eller etniska synpunkter i våra kartläggningar utan allt bygger på hur individen själv ser sin situation, sitt eget livshjul, utifrån sin förmåga och de individuella kraven i vardagen. Vi vill värna om och stärka människor utifrån vars och ens förmågor.

Vi vet att om vi kan hjälpa till att väl definiera eventuella problem, så är de nästan lösta. Vi vet också att om vi hjälper till att tydligt lyfta fram individuella styrkor så är det en ovärderlig tillgång för alla.