Referenser

Några av våra kunder i Sverige:

   
   
   
   

Kommentarer från uppdragsgivare:

  • “Den mest utomordentliga och utförliga kartläggning jag haft i min hand”
  • “Metoden Tuba säkrar individens egen medverkan”
  • “Väldigt konkreta förslag till åtgärder, precis vad vi behövde, nu kan vi fatta beslut”
  • “Detta sparar mycket tid för oss”
  • “Ger oss en bra insikt i hur Kalle själv upplever sig och sin förmåga”

Kommentarer från de som kartlagts:

  • “Ingen har förut frågat mig om detta”
  • “Jag känner igen mig i cirkelbilden och jag klarar ju mer än jag trodde”
  • “Detta har gett mig en identifikation, jag känner mig sedd, nu vet jag vad jag måste göra”