Tuba Idrott

Livshjulet Tuba® Idrott

Livsstil och personlig utveckling

© C. Thomassen

Det är många som kombinerar högre studier med idrottande, ofta är idrottandet på elitnivå. Tiden räcker inte till för både idrott, studier och ett fungerande socialt liv. De känner stress och ofta ensamhet eftersom de inte hinner med allt de önskar och behöver göra. Det blir för lite sömn, dåliga matvanor, brist på vänner, ofta dålig ekonomi, men framför allt brist på tid. Man gör så gott man kan och tar saker som de kommer. Denna vardagssituation påverkar givetvis prestationsförmågan. Självkänslan och självförtroendet försämras, det blir svårt att fokusera och hålla koncentrationen. Onödiga ohälsotillstånd och skador uppstår. Det blir en tung uppförsbacke i den personliga utvecklingen.

Idrottsutveckling genom Tuba® Idrott

För att kunna utvecklas inom den egna idrotten krävs en individuell utvecklingsplan. Då är det inte bara de idrottsliga delarna som ska ingå, utan även helheten av vardagen. Kartläggningen hjälper idrottaren att strukturera upp sin tillvaro så att det finns krafter till de aktiviteter som behövs för bästa möjliga prestation.

En känd idrottsledare uttryckte det i TV, ungefär så här: “av 500 punkter som inverkar på prestationen, gäller 150 själva idrottsaktiviteten och 350 kommer från andra faktorer, som helheten, saker utanför/omkring”. En Tuba Idrott tar fasta på bl a dessa 350 punkter och hjälper idrottaren i dennes egen idrottsutveckling. Kartläggningen är också en utmärkt egen coach för idrottaren. Tuba Idrott används idag inom elitsatsning som till exempel Sport Campus Sweden.

– Läs mer om metoden

Beställ kartläggning

– Kolla våra utbildningar

– Hämta Broschyren Tuba Idrott i PDF: välj dubbelsidig utskrift, liggande orientering och vänster kortsidehäftning, vik sedan i tre delar, klar!