Tuba Skola

Livshjulet Tuba® Skola

Livsstil och behov av stöd

Livshjulet Tuba Skola har vuxit fram ur behovet av att många ungdomar behöver olika sorters stöd så att de kan fullfölja sina studier på gymnasienivå. Eleven upplever, vid avhopp, ofta en känsla av misslyckande som kan vara svår att bli av med i det fortsatta livet om man inte är helt klar över orsaken till avhoppet utan ”bara” har en allmän olustkänsla av otillräcklighet och dålig motivation. Det kostar också samhället mycket. Både kapital och mänskliga resurser som ej optimalt tas tillvara, när ungdomarna av olika skäl ej fullföljer sina studieval.

Kartläggning för att bevara och/eller öka prestationsförmågan

Att erbjuda eleverna en strukturerad kartläggning av helhetsbilden enligt Tuba Skola ger ökad självinsikt, och ger en tydlig bild till både föräldrar, skolpersonal och samhället om vad som kan åtgärdas så att studierna kan fortsätta som planerats och glädjen kan återvända. Tuba Skola tar bland annat upp sömn, vanor i vardagen, vänner, stress, motivation och hur man ser på sig själv i förhållande till olika frågeställningar. Den tydliga grafiska bilden hjälper både eleven och elevens omgivning till förståelse och insikt. Handlingsplanen blir både rätt och konkret och prestationsförmågan bevaras och/eller ökar.

En av våra  samarbetspartners är:  Move in school

– Läs mer om metoden

Beställ kartläggning

– Kolla våra utbildningar

– Hämta Broschyren Tuba Skola i PDF: välj dubbelsidig utskrift, liggande orientering och vänster kortsidehäftning, vik sedan i tre delar, klar!